O firmie

Megatex Industrial (MTI) Sp. z o.o. to uruchomiony w 2015 r. zakład produkcji akumulatorów (ponad 3 mln umownych akumulatorów rocznie) w mieście Starokonstantinow na zachodniej Ukrainie. Jest spółką zależną Grupy Magatex i jednym z najnowocześniejszych i najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw na Ukrainie. Fabrykę wyposażono w nowoczesne linie produkcyjne wiodących światowych producentów w branży akumulatorów. To zaawansowany technicznie sprzęt o wysokiej wydajności, wymagający minimalnego udziału pracowników fizycznych. Zastosowanie przez Megatex nowoczesnej technologii produkcji akumulatorów pozwoliło na rozszerzenie asortymentu i usprawniło sieć dystrybucji.

Wyposażenie nowego zakładu

  • Linia do odlewania i walcowania taśmy ołowianej z urządzeniem nawijającym; wydajność: 2,7 ton taśmy na godzinę; producent: Hongick, Korea Południowa.
  • Kompleksowe urządzenia do przygotowywania tlenku ołowiu; wydajność: 30 ton tlenku dziennie; producent: Sovema, Włochy.
  • Linia do produkcji płyt akumulatorów złożona z następujących elementów: linia obrotowego odlewania kratki ołowianej (producent: Battery Technology Solutions, Kanada); mikser do przygotowywania pasty M.A.R.S. (USA); linia nakładania mas aktywnych (producent: MAC, USA); wydajność: 650 pojedynczych
    płyt na minutę.
  • Komory sezonowania płyt; producent: Catelli, Włochy.
  • Linia montażu akumulatorów 44–100 Ah o pojemności 60 Ah; wydajność: 4–5 akumulatorów na minutę; producent: Hongick, Korea Południowa.
  • Moduły formowania akumulatorów; producent: Inbatec, Niemcy. Linia finalna Termopak; wydajność: do 5 akumulatorów na minutę; producent: Termopak, Ukraina.
  • Wtryskarki do produkcji skrzynek i wieczek akumulatorów oraz drobnych akcesoriów; producent: Engel, Austria.

ALL KINDS OF PARTS THAT YOU
NEED CAN FIND HERE

Need Help ?

Call our support 24/7 at 01234-567-890