Megatex Industrial (MTI) Sp. z o.o. to uruchomiony w 2015 r. zakład produkcji akumulatorów (ponad 3 mln umownych akumulatorów rocznie) w mieście Starokonstantinow na zachodniej Ukrainie. Jest spółką zależną Grupy Magatex i jednym z najnowocześniejszych i najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw na Ukrainie. Fabrykę wyposażono w nowoczesne linie produkcyjne wiodących światowych producentów w branży akumulatorów. To zaawansowany technicznie sprzęt o wysokiej wydajności, wymagający minimalnego udziału pracowników fizycznych. Zastosowanie przez Megatex nowoczesnej technologii produkcji akumulatorów pozwoliło na rozszerzenie asortymentu i usprawniło sieć dystrybucji.

Linia do odlewania i walcowania taśmy ołowianej z urządzeniem nawijającym; wydajność: 2,7 ton taśmy na godzinę; producent: Hongick, Korea Południowa.
Kompleksowe urządzenia do przygotowywania tlenku ołowiu; wydajność: 30 ton tlenku dziennie; producent: Sovema, Włochy.
Linia do produkcji płyt akumulatorów złożona z następujących elementów: linia obrotowego odlewania kratki ołowianej (producent: Battery Technology Solutions, Kanada); mikser do przygotowywania pasty M.A.R.S. (USA); linia nakładania mas aktywnych (producent: MAC, USA); wydajność: 650 pojedynczych
płyt na minutę.

Komory sezonowania płyt; producent: Catelli, Włochy. Linia montażu akumulatorów 44–100 Ah o pojemności 60 Ah; wydajność: 4–5 akumulatorów na minutę; producent: Hongick, Korea Południowa.
Moduły formowania akumulatorów; producent: Inbatec, Niemcy. Linia finalna Termopak; wydajność: do 5 akumulatorów na minutę; producent: Termopak, Ukraina. Wtryskarki do produkcji skrzynek i wieczek akumulatorów oraz drobnych akcesoriów; producent: Engel, Austria.

Megatex Sp. z o.o. została założona w 1993 r. w przemysłowym mieście Konstantyniwka (obwód doniecki, Ukraina). Podstawowym kierunkiem jej działalności była produkcja wysokiej jakości ołowiu i jego stopów. Obecnie jest liderem w produkcji tych surowców. Dostarcza je do fabryk akumulatorów na Ukrainie, w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw i w Europie.

W 2004 r. firma rozpoczęła produkcję akumulatorów rozruchowych. Fabrykę zorganizowano od podstaw i wyposażono w nowoczesne linie produkcyjne.
W latach 2005–2006, dzięki nabytemu doświadczeniu i szkoleniom u wiodących specjalistów w branży, przedsiębiorstwo szybko się rozwijało. Jego specjaliści wielokrotnie wyjeżdżali na szkolenia do Niemiec, a na miejscu niemieccy eksperci szkolili pracowników i przeprowadzali testy jakości. Wyniki testów przekroczyły oczekiwania technologów, którzy jakość ukraińskich akumulatorów uznali za równorzędną z jakością wyrobów niemieckich.

Firma zamierza rozszerzyć asortyment akumulatorów do samochodów produkcji azjatyckiej. Do wdrożenia technologii zaproszono wiodących specjalistów firmy Global, lidera w swojej branży na rynku Korei Południowej. Uruchomiono także nową halę do przerobu zużytych akumulatorów.
W 2006 r. uruchomiono nowy zakład produkcji akumulatorów zaopatrzony w najnowocześniejsze linie produkcyjne o wydajności 3 mln umownych akumulatorów rocznie. Każdy kolejny krok wykonywano we współpracy ze specjalistami branży akumulatorów z: Niemiec, Włoch, USA, Kanady, Korei i Australii.
Obecnie przedsiębiorstwo jest jedynym w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw, które pracuje w zamkniętym cyklu, obejmującym utylizację zużytych akumulatorów i produkcję: ołowiu i jego stopów, polipropylenu, skrzynek i wieczek oraz akumulatorów rozruchowych.

Polityka firmy przewiduje wykorzystanie doświadczenia światowych liderów produkcji akumulatorów oraz zaangażowanie ich specjalistów do dalszego wdrażania najnowocześniejszych technologii. Tę drogę firma obrała dawno i jest jej wierna, co zapewnia jej znakomite wyniki. Ponadto uznała za swoją misję zapewnienie całkowitej utylizacji akumulatorów, aby rozwiązać kwestię ekologicznie bezpiecznej gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jakimi są akumulatory ołowiane i elektrolit.
W 2016 r. w firmie przeprowadzono drugi audyt certyfikacyjny pod kątem zgodności systemu zarządzania jakością z międzynarodową normą ISO 9001:2008. Obecnie odbywa się certyfikacja pod kątem zgodności systemu zarządzania jakością z międzynarodową normą ISO TS 16949 TS.