M7

M5

M3

Innowacyjna technologia Са/Са z ODLEWANĄ PŁYTĄ Innowacyjna technologia Са/Са z ODLEWANĄ PŁYTĄ Technologia Ca/Ca z CIĘTO‑CIĄGNIONĄ PŁYTĄ
ZUŻYCIE WODY
Zminimalizowane zużycie
wody
Zminimalizowane zużycie
wody
Zminimalizowane zużycie
wody
METODA PRODUKCJI KRATKI
Odlewane grawitacyjnie elektrody dodatnie i ujemne są grubsze i mają większą masę w porównaniu z ciętymi elektrodami, dzięki czemu mechaniczna wytrzymałość płyt jest zwiększona. Odlewane grawitacyjnie elektrody dodatnie i ujemne są grubsze i mają większą masę w porównaniu z ciętymi elektrodami, dzięki czemu mechaniczna wytrzymałość płyt jest zwiększona. Elektrody dodatnie i ujemne wykonane są na bazie stopu wapniowego w technologii cięto‑ciągnionej.
CHARAKTERYSTYKI ROZRUCHOWE
Wysokie prądy rozruchowe. Grube pręty kratek zapewniają dużą powierzchnię kontaktu z masą czynną, a także posiadają niższy opór wewnętrzny. Wysokie prądy rozruchowe, wystarczające do uruchomienia silnika w niskiej i wysokiej temperaturze. Optymalne – ze względu na dużą liczbę elektrod z dodatkiem specjalnego stopu na kratki.
ZALETY
Długi okres użytkowania, zredukowany efekt samorozładowania, wysokie wartości prądów rozruchowych, duża trwałość cykliczna. Większa liczba płyt zapewnia większe możliwości rozruchowe, niski poziom samorozładowania, duża odporność na zmiany temperatury. Wyjątkowa zdolność przyjmowania ładunku, niezawodny w niskich temperaturach, wydłużony okres magazynowania.